کاروان هوایی ۲۰۰۰

نام آژانس
کاروان هوایی 2000
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۳۲۱۲۶۷۴۴۴
نوع مجوز
بند ب
نشانی وب‌سایت
مدیر آژانس
نوشین ذوقی
شماره تلفن آژانس
۰۲۱۷۴۴۹۳
نشانی
خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان یخچال، برج درسا، پلاک 1489، طبقه 6، واحد 24

لیست تورها

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 24 آبان

۶ شب

شروع قیمت از

۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸

منقضی شده

تور ازمیر 24 آبان 98

۶ شب

شروع قیمت از

۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸

منقضی شده

تور ازمیر 10 آبان 98

۶ شب

شروع قیمت از

۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 10 آبان

۶ شب

شروع قیمت از

۳,۱۶۵,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 26 مهر

۶ شب

شروع قیمت از

۳,۳۷۵,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 26 مهر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۱۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور ازمیر 26 مهر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا20 مهر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور ازمیر 12 مهر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 13 مهر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش آداسی ویژه 12 مهر

۶ شب

شروع قیمت از

۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 6 مهر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۰۱۵,۰۰۰ تومان

شروع از شنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 5 مهر

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۵ مهر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 5 مهر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۵ مهر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور ازمیر 5 مهر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۵ مهر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 29 شهریور

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۴۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 29 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور ازمیر 29 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۴۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور ازمیر 22 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۰۴۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 22 شهریور

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 22 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 9 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۸,۱۷۵,۰۰۰ تومان

شروع از شنبه ۰۹ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش آداسی 8 شهریور

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۸ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 8 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۸ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور ازمیر 8 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۸ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 1 شهریور 98

۱ شب

شروع قیمت از

۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۱ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش آداسی 1 شهریور

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۱ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور ازمیر 1 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۱ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 29 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۷۳۵,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 29 مرداد

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور ازمیر 29 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 1 و 2 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۱ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 22 مرداد

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

تکمیل ظرفیت
منقضی شده

تور ازمیر 22 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

تکمیل ظرفیت
منقضی شده

تور بدروم 22 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۸۸۵,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

تکمیل ظرفیت
منقضی شده

تور آنتالیا 25 و 26 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۹,۷۰۵,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

تکمیل ظرفیت
منقضی شده

تور آنتالیا 18 و 19 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۵۷۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 15 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدورم 15 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۳۸۵,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 18 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۳۸۵,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

افزایش نرخ
منقضی شده

تور ازمیر 18 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

افزایش نرخ
منقضی شده

تور آنتالیا تابستان 98

۶ شب

شروع قیمت از

۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

تکمیل ظرفیت
منقضی شده

تور مارماریس 15 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۸,۶۰۵,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

تکمیل ظرفیت
منقضی شده

تور ازمیر 15 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 11 و 12 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۱۷۵,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

تکمیل ظرفیت
منقضی شده

تور بدروم 8 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۰۸۵,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۸

تکمیل ظرفیت
منقضی شده

تور کوش‌آداسی 8 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۸

تکمیل ظرفیت
منقضی شده

تور مارماریس 8 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۸,۱۰۵,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۸

تکمیل ظرفیت
منقضی شده

تور ازمیر 8 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۸

تکمیل ظرفیت
منقضی شده

تور آنتالیا 5 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 4 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۴ مرداد ۱۳۹۸

افزایش نرخ
منقضی شده

تور مارماریس 4 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۸,۶۰۵,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۴ مرداد ۱۳۹۸

افزایش نرخ
منقضی شده

تور بدروم 4 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۰۸۵,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۴ مرداد ۱۳۹۸

افزایش نرخ
منقضی شده

تور ازمیر 4 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۴ مرداد ۱۳۹۸

افزایش نرخ
منقضی شده

تور آنتالیا 29 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 11 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۹۱۵,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور مارماریس 11 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۸,۶۰۵,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

تکمیل ظرفیت
منقضی شده

تور بدروم 11 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۳۳۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور ازمیر 11 مرداد98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور وارنا تابستان 98

۷ شب

شروع قیمت از

۷,۸۴۵,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

تکمیل ظرفیت
منقضی شده

تور کوش‌آداسی 1 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۴,۹۵۵,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 1 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۵۸۵,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور مارماریس 1 مرداد 98

۱ شب

شروع قیمت از

۸,۱۰۵,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور ازمیر 1 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۴,۸۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور روسیه تابستان 98

۷ شب

شروع قیمت از

۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 22 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

آفر آنتالیا 22 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 28 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۰۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور مارماریس 28 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۸,۶۰۵,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور ازمیر 28 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 28 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۳۳۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 15 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۹۴۵,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور مارماریس 21 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۸,۶۰۵,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 21 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۷۰۵,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور ازمیر 21 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش آداسی 21 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی نوروز 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۹ فروردین ۱۳۹۸