کاروان هوایی ۲۰۰۰

نام آژانس
کاروان هوایی 2000
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۳۲۱۲۶۷۴۴۴
نوع مجوز
بند ب
نشانی وب‌سایت
مدیر آژانس
نوشین ذوقی
شماره تلفن آژانس
۰۲۱۷۴۴۹۳
نشانی
خیابان شریعتی، بالاترازخیابان یخچال، برج درسا، پلاک 1489، طبقه 6، واحد 24

لیست تورها

منقضی شده

تور آنتالیا 17 تا 26 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۴۷۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور مارماریس 11 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۸,۶۰۵,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 11 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۳۳۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور ازمیر 11 مرداد98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 11 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۹۱۵,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 10 تا 12 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور مارماریس 4 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۸,۶۰۵,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۴ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 4 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۰۸۵,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۴ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور ازمیر 4 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۴ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 4 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۴ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 1 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۴,۹۵۵,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 1 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۵۸۵,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور مارماریس 1 مرداد 98

۱ شب

شروع قیمت از

۸,۱۰۵,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور ازمیر 1 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۴,۸۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور روسیه تابستان 98

۷ شب

شروع قیمت از

۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور وارنا تابستان 98

۷ شب

شروع قیمت از

۷,۸۴۵,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 3 تا 5 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

آفر آنتالیا 22 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 29 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 28 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۰۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور مارماریس 28 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۸,۶۰۵,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور ازمیر 28 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 28 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۳۳۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 22 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۰۱۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور مارماریس 21 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۸,۶۰۵,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 21 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۷۰۵,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور ازمیر 21 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش آداسی 21 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 15 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۹۴۵,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی نوروز 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۹ فروردین ۱۳۹۸