نام آژانس
دیرین گشت
شماره مجوز گردشگری آژانس
۲۳۰۱۲۲۰۱۳۹۷۰۰۲۹۶۶
نوع مجوز
بند ب
نشانی وب‌سایت
مدیر آژانس
نادر علمی زاده
شماره تلفن آژانس
۰۲۱۸۷۷۰۰۰۸۷
نشانی
میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شاد، نبش جویبار، پلاک 2، طبقه اول

لیست تورها

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 29 و 30 شهریور

۶ شب

شروع قیمت از

۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 29 و 30 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 29 و 30 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 23 شهریور

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

شروع از شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 23 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 23 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 14 تا 16 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 14 تا 16 شهریور

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 7 تا 9 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 7 تا 9 شهریور

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا تابستان 98

۶ شب

شروع قیمت از

۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 7 تا 9 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی تابستان 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم تابستان 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 24 تا 26 مرداد

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 24 و 26 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۹۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 24 تا 26 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۸,۸۳۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 18 و 19 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 18 و 19 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 18 و 19 مرداد

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸

کاهش نرخ
منقضی شده

تور آنتالیا 10 تا 12 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 12 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 12 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 3 تا 5 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۸

کاهش نرخ
منقضی شده

تور کوش‌آداسی 3 تا 5 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 3 تا 5 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

آفر وارنا 2 مرداد 98

۷ شب

شروع قیمت از

۷,۸۴۵,۰۰۰ تومان

شروع از چهارشنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 27 تا 29 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

کاهش نرخ
منقضی شده

تور بدروم 27 تا 29 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۶۷۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

کاهش نرخ
منقضی شده

آفر آنتالیا 27 تا 29 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور وارنا تابستان 98

۷ شب

شروع قیمت از

۷,۸۴۵,۰۰۰ تومان

شروع از چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

آفر آنتالیا 20 تا 22 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 20 تا 22 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۰۶۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 20 تا 22 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 20 تا 22 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا نوروز 98

۶ شب

شروع قیمت از

۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷