مجله گردشگری

حوزه آفریقا

مراکش یا مغرب کشوری است در شمال غربی آفریقا. مراکش ساحلی طولانی با اقیانوس اطلس دارد که از شمال به ج...

نویسنده : رضا / دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۷

تونِس نام کشوری در شمال آفریقا و جنوب دریای مدیترانه است که از غرب با الجزایر و از شرق و جنوب با لیبی هم&z..;.

نویسنده : رضا / دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۷

جمهوری آفریقای جنوبی کشوری در جنوب آفریقا و در سواحل دو اقیانوس اطلس و هند است.این کشور سه پایتخت متفاوت ...

نویسنده : رضا / دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۷