مجله گردشگری

مراکز تفریحی

شهربازی اسفانبول که در ابتدا با نام ویالند افتتاح و آغاز به کار کرد، در استانبول ترکیه واقع شده است. ویالند سابق، یکی از بزرگ‌تری...

نویسنده : رضا / سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸