مجله گردشگری

برقراری اینترنت در خطوط هواپیمایی ایران

وزیر ارتباطات از پیگیری برقراری اینترنت در خطوط هواپیمایی ایران خبر داد.

محمود جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ به یک هموطن در توییتر از پیگیری پروژه برقراری اینترنت در خطوط هواپیمایی ایران خبر داد.

 

رضا
نویسنده

دیدگاه شما چیست؟

بدون دیدگاه