تور استانبول ۹ مرداد ۹۸

مشخصات تور

اطلاعات تور
زمان‌بندی تور
اطلاعات تور
مبدا: IKA - تهران - Tehran - Iran - امام خمینی
مقصد: IST - استانبول - Istanbul - Turkey - استانبول
ساعت رفت: 06:50
ساعت برگشت: 11:15
مدت سفر: 03:00
کلاس پرواز: اکونومی
تاریخ رفت تاریخ برگشت
چهارشنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
لیست هتل‌ها
اطلاعات پکیج و قیمت‌ها
نام هتل/ها
دوتخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات

۳,۸۳۰,۰۰۰

۴,۶۶۰,۰۰۰

۳,۳۱۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۳,۸۳۰,۰۰۰

۴,۶۶۰,۰۰۰

۳,۳۵۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۳,۹۳۰,۰۰۰

۴,۶۰۰,۰۰۰

۳,۳۱۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۳,۹۹۰,۰۰۰

۴,۹۷۰,۰۰۰

۳,۵۱۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۳,۹۹۰,۰۰۰

۴,۹۷۰,۰۰۰

۳,۵۱۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۴,۰۹۰,۰۰۰

۵,۱۷۰,۰۰۰

۳,۴۳۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۴,۲۴۰,۰۰۰

۵,۴۳۰,۰۰۰

۳,۴۷۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۴,۲۴۰,۰۰۰

۴,۹۱۰,۰۰۰

۳,۴۷۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۴,۳۵۰,۰۰۰

۵,۶۹۰,۰۰۰

۳,۶۶۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰

۵,۹۵۰,۰۰۰

۳,۶۶۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰

۵,۹۵۰,۰۰۰

۳,۶۶۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۴,۵۵۰,۰۰۰

۶,۱۰۰,۰۰۰

۳,۵۵۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۴,۵۸۰,۰۰۰

۶,۱۵۰,۰۰۰

۳,۴۳۵,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۴,۶۰۰,۰۰۰

۴,۶۰۰,۰۰۰

۳,۷۰۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۴,۶۰۰,۰۰۰

۶,۲۶۰,۰۰۰

۳,۷۰۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۴,۶۶۰,۰۰۰

۶,۲۰۰,۰۰۰

۳,۶۲۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۴,۷۶۰,۰۰۰

۶,۱۰۰,۰۰۰

۳,۸۶۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۴,۷۶۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۳,۷۴۵,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۴,۸۶۰,۰۰۰

۶,۷۷۰,۰۰۰

۳,۷۰۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۴,۹۱۰,۰۰۰

۶,۷۲۰,۰۰۰

۳,۷۰۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۵,۰۲۰,۰۰۰

۷,۰۸۰,۰۰۰

۳,۷۰۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۵,۰۹۰,۰۰۰

۶,۷۲۰,۰۰۰

۳,۵۱۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۵,۳۸۰,۰۰۰

۷,۷۵۰,۰۰۰

۳,۸۶۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۵,۴۳۰,۰۰۰

۷,۴۹۰,۰۰۰

۳,۸۶۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۵,۴۴۰,۰۰۰

۷,۷۶۰,۰۰۰

۴,۰۱۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۵,۵۳۰,۰۰۰

۸,۰۱۰,۰۰۰

۳,۷۰۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۵,۵۷۰,۰۰۰

۹,۷۹۰,۰۰۰

۴,۱۴۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۵,۶۷۰,۰۰۰

۸,۳۴۰,۰۰۰

۳,۹۶۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۶,۱۴۰,۰۰۰

۹,۲۷۰,۰۰۰

۴,۱۸۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

۷,۱۲۰,۰۰۰

۱۰,۶۶۰,۰۰۰

۴,۲۸۰,۰۰۰

۲,۶۹۰,۰۰۰

* قیمت‌ها به تومان و به ازای هر نفر است
مدارک مورد نیاز
مدارک لازم برای سفر
  • گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
خدمات آژانس
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ۳ شب و ۴ روز اقامت
  • ترانسفر
  • لیدر
  • بیمه مسافرتی
توضیحات تکمیلی
توضیحات تکمیلی
  • مبلغ تور برای کودک زیر ۲ سال ۲۹۰.۰۰۰ تومان می باشد
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر است

سایر تورها

تورهای مرتبط

منقضی شده

تور بدروم 1 شهریور 98

۱ شب

شروع قیمت از

۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۱ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش آداسی 1 شهریور

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۱ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور ازمیر 1 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۱ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 7 تا 9 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۶۳۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 7 تا 9 شهریور

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 29 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۷۳۵,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم تابستان 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی تابستان 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور کوش‌آداسی 29 مرداد

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور ازمیر 29 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور آنتالیا 1 و 2 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۱ شهریور ۱۳۹۸