تورهای بدروم

از دست ندهید

تورهای ویژه

منقضی شده

تور بدروم 26 مهر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۱۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 29 و 30 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 5 مهر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۵ مهر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 23 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 29 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 22 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 8 شهریور 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۸ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 1 شهریور 98

۱ شب

شروع قیمت از

۸,۳۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۱ شهریور ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 29 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۷۳۵,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم تابستان 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 24 و 26 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۹۲۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 22 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۸۸۵,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

تکمیل ظرفیت
منقضی شده

تور بدروم 18 و 19 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدورم 15 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۳۸۵,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 18 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۷,۳۸۵,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

افزایش نرخ
منقضی شده

تور بدروم 12 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 3 تا 5 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 8 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۰۸۵,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۸

تکمیل ظرفیت
منقضی شده

تور بدروم 4 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۰۸۵,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۰۴ مرداد ۱۳۹۸

افزایش نرخ
منقضی شده

تور بدروم 11 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۳۳۰,۰۰۰ تومان

شروع از جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 27 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 27 تا 29 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۶۷۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

کاهش نرخ
منقضی شده

تور بدروم 1 مرداد 98

۶ شب

شروع قیمت از

۵,۵۸۵,۰۰۰ تومان

شروع از سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

منقضی شده

تور بدروم 20 تا 22 تیر 98

۶ شب

شروع قیمت از

۶,۰۶۰,۰۰۰ تومان

شروع از پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸

صفحه قبل

صفحه ۱